Kiri Ra!

Format: Vinyl
Release Date: 2/26/2021
$33.98
Availability: Backorder
Tracks
1. Kites Over Gärdet
Length: 07:25
2. ))Glänta///
Length: 04:12
3. Natt
Length: 06:09
4. A'Delos
Length: 02:58
5. !Birchwood/(
Length: 07:22
6. Adventure in Väne-Ryr
Length: 02:20
7. Linnesöndagen Gynnas Icke
Length: 03:10
8. Nerför En Sandig Slänt
Length: 01:55
9. Mu!
Length: 04:39
10. Haplo'os
Length: 05:40
11. ((Pufzi///
Length: 02:01
Album Details
Disc Count: 1
Total Length: 47:51
UPC: 5056321645210